Blogg

Vad är förundersökningssekretess?

Förundersökningssekretess gäller under hela förundersökningen och det är först i samband med en eventuell stämning vid tingsrätt förundersökningen blir offentlig. Ibland kan vissa delar av

Läs mer

Konflikt och försoning

Av biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz Konflikt och försoning är en relativt ny konfliktlösningsmetod för föräldrar som har hamnat i tvist om vårdnad, boende eller

Läs mer